Het belang van naleving van het mededingingsrecht
Het mededingingsrecht kan voor veel ondernemingen aanzienlijke risico’s opleveren. De toezichthouders ACM (Autoriteit Consument en Markt) en EC (Europese Commissie DG Concurrentie) hebben de bevoegdheid om hoge boetes op te leggen aan ondernemingen. Deze boetes zijn gemaximeerd tot een percentage van de omzet van de onderneming. Daarnaast kan de ACM boetes aan feitelijk leidinggevenden opleggen tot maximaal €900.000. De gevolgen zijn natuurlijk veel groter dan de eventuele geldboetes, zowel privé als op het werk. Zowel kleine als grote ondernemingen krijgen de aandacht van de ACM.

Wat moet u doen als je vermoed dat er een inbreuk is gemaakt op het mededingingsrecht?
Bij een vermoeden dat er een inbreuk is gemaakt kan onder omstandigheden om clementie worden verzocht waardoor boetes worden voorkomen. OmniCLES kan hierover adviseren. Neem altijd telefonisch en niet schriftelijk contact op.

Wat moet u doen om de kans te verkleinen om een inbreuk te maken op het mededingingsrecht?
Zorg dat u weet wat de grootste risico’s zijn en dat de cruciale medewerkers situaties kunnen herkennen en weten wat ze moeten doen. Ik kan trainingen verzorgen of een risico analyse voor de organisatie doen op grond van recente jurisprudentie, de kenmerken van de onderneming en prioriteiten van toezichthouders.

Wat moet u doen als de ACM onverwacht op de stoep staat?
Snel handelen is van het grootste belang. Zorg dat er zo snel mogelijk een expert aanwezig is die ervaring heeft met “onverwachte bedrijfsbezoeken” door de ACM of EC en die uw huisadvocaat en interne juristen kan ondersteunen.

Hoe kan OmniCLES helpen?
OmniCLES is beschikbaar om de bestaande procedures te beoordelen - en waar nodig verbeteren -  en om de cruciale werknemers een praktische training te geven. Indien er nog geen specifieke procedures bestaan voor mededingingsrecht kan ik deze - in nauwe samenwerking met u - opzetten. Ik ben beschikbaar tegen een concurrerend uurtarief of voor een vast bedrag in het geval van een interim opdracht. 

Over mijn achtergrond
Ik heb ruime ervaring met het mededingingsrecht waaronder ruim 10 jaar bij mededingingsautoriteiten en ruim 6 jaar als consultant die advocaten en bedrijven ondersteunt op het gebied van mededingingsrecht. In deze periode heb ik vele bedrijfsbezoeken door een toezichthouder meegemaakt, zowel als medewerker van de mededingingsautoriteit als als adviseur. Daarnaast werkte ik ruim 7 jaar als mededingingsexpert bij een Fortune Global 500 onderneming. Ik heb ruime ervaring met het geven van compliance trainingen (nationaal en internationaal).  

Compliance met het mededingingsrecht. Uw tijd waard

OmniCLES is registered with the Dutch Chamber of Commerce under no. 59977078. Copyright 2014 OmniCLES. All rights reserved.